privefinance
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

лицензиран кредитен посредник

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

„ПРИВÈ ФИНАНС“ ООД е дружество регистрирано и функциониращо съгласно българското законодателство, със седалище в България, София, р-н Лозенец, ул. „Якубица“, 19 , ет. 1, оф. 1 , надлежно регистрирано в Търговски регистър и регистър с ЕИК 206818287. Ние зачитаме неприкосновеността на личния живот на клиентите си и полагаме максимални усилия да осигурим защитата на техните лични данни и информация, като спазваме всички приложими закони, свързани със защитата на личните данни.


За тази цел прилагаме следната Политика за неприкосновеност на личния живот и защита на данните (“Политика”), която определя основните аспекти, по отношение на които събираме и обработваме лични данни; целите, за които ги събираме и обработваме; как използваме тази информация; как можете да промените тази информация; Вашите предпочитания за нашата комуникация с Вас, както и как гарантираме защитата на тези лични данни и правата Ви, свързани с личните Ви данни. Ние спазваме приложимите законови разпоредби за лични данни, които получаваме и/или събираме от Вас. Съхраняваме и обработваме личните данни съгласно приложимото законодателство и единствено за целите, предвидени в настоящата Политика.


Важно е да споменем, че настоящата Политика е валидна за Вас независимо от начина, по който
осъществявате достъп до нашия уебсайт и нашата Facebook страница, Instagram, Linked In и съответно обхваща всяко устройство, чрез което влизате в страницата ни (чрез телефон, таблет, компютър и т.н.).

Следва да се спомене, че нашата политика за използване на “бисквитки” е част от настоящата Политика.

I. Приемане на Политиката за неприкосновеност на личния живот и защита на данните

Преди да предприемете по-нататъшни действия на нашия уебсайт и нашата страница във Facebook, Instagram, LinkedIn Ви препоръчваме да прочетете внимателно настоящата Политика.
Ако не сте съгласни с тази Политика и не искате Вашите лични данни да бъдат използвани, както е описано подробно тук, не трябва да продължавате да използвате уебсайта и страницата ни и да ни предоставяте личните си данни.
Подчертаваме, че всеки път, когато използвате уебсайта и страниците ни, Вие трябва да спазвате нашата Политика и при по-нататъшно влизане, разглеждане и използване по друг начин, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили с тази Политика.

Преди да предприемете по-нататъшни действия на нашия уебсайт и нашата страница във Facebook, Instagram, Linked In Ви препоръчваме да прочетете внимателно настоящата Политика.
Ако не сте съгласни с тази Политика и не искате Вашите лични данни да бъдат използвани, както е описано подробно тук, не трябва да продължавате да използвате уебсайта и страницата ни и да ни предоставяте личните си данни.

Подчертаваме, че всеки път, когато използвате уебсайта и страниците ни, Вие трябва да спазвате
нашата Политика и при по-нататъшно влизане, разглеждане и използване по друг начин, Вие
потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили с тази Политика.

II. Какви лични данни събираме

1. Лични данни

Когато влизате или разглеждате публикациите на уебсайта и страниците ни, на които се обявяват нашите услуги, ние ще съберем някои от Вашите лични данни, за да Ви обслужваме по-добре, като например – IP-адрес. Моля, имайте предвид, че за да работи по-добре страницата ни, е необходимо да приемете настоящата политика.
2. Технически и статистически данни и информация
Посочваме, че освен гореописаните лични данни можем да съберем информация за Вашето устройство, както и други статистически и технически данни и информация, като честота и продължителност на Вашето посещение на уебсайта и страницата, час на посещението и IP адрес към момента на влизането, статистика за интересите и статиите, които отваряте. Тези данни се събират и използват от нас, за да анализираме Вашите действия и предпочитания като посетител на страницата, за да я администрираме, за статистически цели и по съображения за сигурност. Статистическите и техническите данни, предоставени от Вашия браузър и/или устройство, могат също да се използват за маркетингови и рекламни цели, като се има предвид, че тези данни няма да бъдат свързани с Вашите лични данни и няма да бъдат използвани, за да Ви идентифицираме.

III. Как използваме събраните лични данни

Съответно ние събираме Вашите лични данни за следните цели:

  • за да отговаряме на Вашите запитвания (напр. Вашия имейл адрес),
  • за да анализираме Вашата лична информация, с цел да Ви предоставим маркетингови оферти и информация, която отговаря на Вашите предпочитания (напр. Вашия имейл адрес)
Тези уебсайт, Facebook страница, Instagram, Linked in, са насочена към пълнолетни лица и не може да бъде използван от лица под 14 години. Ние изрично не събираме данни от малолетни лица под 14 годишна възраст. Моля, имайте предвид, че ние няма да събираме съзнателно информация от лице под 18-годишна възраст. Ако сте на възраст под 18 години, няма възможност да се възползвате от нашите услуги.

Освен това личните данни, събрани от уебсайта и страницата ни, се използват и за следните цели:

  • за да Ви предоставяме информация за нашите услуги и други известия и/или информация,
  • за да извършваме анализи и статистически анализи, включително за маркетингови цели и други вътрешни цели на компанията,
  • за да се засили сигурността на страницата.
IV. Как споделяме събраните лични данни

Личните данни, събрани на уебсайта и на страницата ни, могат да бъдат споделяни, оповестявани или обработвани от нашия персонал или партньорски компании, които предоставят свързани услуги.

Ние можем да оповестяваме и/или да прехвърляме Вашите лични данни на съответните правителствени органи, когато това се изисква от закона, за да обслужваме по-добре нашите клиенти и да изпълняваме задълженията си към тях.
Въпреки това Вашите лични данни във всеки случай, са защитени от компанията ни и ние също гарантираме, че тези компании, с които се споделят Вашите лични данни, защитават и гарантират поверителността на личните Ви данни в същата степен. Всички лични данни и друга информация, която събираме от Вас, могат да бъдат предавани извън Европейската икономическа зона или Швейцария, като имате предвид, че в такъв случай предприемаме всички технически и организационни мерки съгласно приложимото законодателство относно предаването на лични данни.

Освен това личните Ви данни никога не се разкриват на трети лица, независимо дали са физически
или юридически лица, които нямат търговски отношения с нас за целите на уебсайта и страницата ни във Facebook, Instagram, Linked In и не се използват или продават за търговски цели.


В случай, че друга компания има интерес да придобие целия или част от нашия бизнес, ние си запазваме правото да разкриваме личните Ви данни и друга информация на тази компания само във връзка с и за целите на планираното придобиване.


Ние нямаме контрол и не поемаме отговорност за предаването на Вашите лични данни и друга
информация, извършено от други партньорски компании, които предоставят свързани услуги на нашия уебсайт и страниците ни или във връзка с тези услуги.

V. Политика за използване на “бисквитки”

Този раздел е свързан с “бисквитките” и уебсайта и страницата, управлявани от „ПРИВÈ ФИНАНС“ ООД . Моля, имайте предвид, че за да се осигури правилното функциониране на тази страница, понякога поставяме на Вашето устройство малки файлове с данни, наречени “бисквитки”.


“Бисквитката” е малък текстов файл (букви и цифри), който даден уебсайт/страница поставя на
Вашия компютър, телефон или друго устройство, когато посещавате уебсайта/страницата, с информация за навигацията Ви на този уебсайт/страница. “Бисквитките” се инсталират по заявка, издадена от уеб сървъра до браузър (напр. Internet Explorer, Chrome) и не съдържа никакви софтуерни, шпионски или вирусни програми и няма достъп до информация от хардуера на потребителя. Функцията на “бисквитката” е да даде възможност на страницата ни да запаметява Вашите действия и предпочитания за определен период от време.

Използване на “бисквитки”

“Бисквитките” са стандарти в сектора, които се използват, за да сте сигурни, че влизането в нашата страница е по-ефективно и по-безопасно. “Бисквитките” се използват на всички уебсайтове/стрaници за услуги.


“Бисквитките” представляват част от функциите на нашия уебсайт и страница, като основната им цел е да подобрите и облекчите посещението си. Чрез запаметяване на действията Ви като потребители и идентифицирането Ви, използването на “бисквитки” поддържа усилията на „ПРИВÈ ФИНАНС“ ООД да ви предлага най-добрите услуги. Освен това, като използваме “бисквитки”, ние можем да Ви информираме бързо и лесно за новите възможности във финансовата сфера, тъй като това е лесен начин за онлайн реклама.

Използваните от уебсайта и станицата ни “бисквитки”, във всички случаи са временни и се използват единствено за подобряване на ефективността на последното предаване на данни. Използваните от уебсайта и Facebook страницата ни “бисквитки”, са свързани единствено с анонимни потребители и техните компютри и не предоставят лични данни за потребителите. Те няма да се използват за други цели освен посочените.

Какви “бисквитки” са използвани на този уебсайт и Facebook страница?

Използваме следните “бисквитки”:

Технически “бисквитки” – Те позволяват на потребителя да разглежда уебсайта и страницата ни по-ефективно.

Аналитични “бисквитки” – „ПРИВÈ ФИНАНС“ ООД  използва аналитични “бисквитки”, за да изчисли броя на потребителите, които посещават уебсайта и страницата и имат интерес към определени публикации. Тези “бисквитки” правят възможно измерването и анализирането на начина, по който потребителите разглеждат уебсайта и страницата ни.

“Бисквитки” за предпочитанията – Всеки път, когато потребителите сърфират в уебсайта и страницата ни, ще се запаметят техните предпочитания. Благодарение на тези “бисквитки” ние можем да предложим на потребителите лесно, по- удобно и персонализирано сърфиране

 Рекламни “бисквитки” – Тези “бисквитки” се използват за показване на реклами, които са подходящи за потребителите и помагат на „ПРИВÈ ФИНАНС“ ООД  да измерва ефективността на своите рекламни кампании. При сърфиране в уебсайта и страницата ни, потребителите приемат, че „ПРИВÈ ФИНАНС“ ООД  ще свали тези видове бисквитки на своите устройства и ще се консултира с тях, когато потребителят посети страницата в бъдеще.

Кой използва информацията, съхранена в “бисквитките”?
Информацията, съхранявана в “бисквитките” на нашия уебсайт и страница, се използва единствено от нас, с изключение на лицата, определени по-нататък като “бисквитки на трети страни”, които се използват и управляват от външни органи, които ни предоставят поискани от нас услуги, за да подобрим услугите си и опита на потребителя при навигацията му в нашата страница.
VI. Как да деактивирам и да изтрия използването на “бисквитки”?
Можете да контролирате и/или изтривате, ограничавате или блокирате “бисквитките” от уебсайта и страницата ни по всяко време, като промените конфигурацията на браузъра си. Можете да изтриете всички “бисквитки”, които вече се намират на компютъра Ви, и можете да настроите повечето браузъри така, че да предотвратите поставянето им. Но ако го направите, може да се наложи ръчно да регулирате някои предпочитания всеки път, когато посещавате даден сайт, и някои услуги и функции може да не работят__ Тъй като конфигурацията на всеки браузър е различна, конфигурирането на “бисквитките” обикновено се извършва от меню “Предпочитания” или “Инструменти”. За повече подробности относно конфигурирането на “бисквитките” в браузъра си, моля, вижте менюто “Помощ” на Вашия браузър.
VII. Как мога да избегна използването на “бисквитки” на уебсайта и страницата?
Ако предпочитате да избегнете използването на “бисквитки”, първо трябва да деактивирате “бисквитките” в браузъра си. Моля, имайте предвид, че ако решите да деактивирате “бисквитките”, ще затрудните работата на браузъра и са възможно забавяния в отварянето на определени публикации или да спре да работи.
VIII. “Бисквитки” на страницата на „ПРИВÈ ФИНАНС“ ООД

Бисквитки за сесии – Използваме сесийна “бисквитка”, за да запомним, че сте влезли в уебсайта и страницата ни. Пазим информацията от бисквитките 1 месец.

Google Анализ – използваме това, за да разберем как се използва уебсайта и интернет страницта на „ПРИВÈ ФИНАНС“ ООД  , за да се подобри практическата работа на потребителите. Вашите потребителски данни са анонимни. Можете да научите повече за позицията на Google относно поверителността по отношение на нейната услуга за анализ на адрес

Google AdWords: Използвайки кода на Google AdWords, ние сме в състояние да видим кои страници помогнаха за подаването на формуляри за връзка. Това ни позволява да използваме по-добре нашия платен бюджет за търсене.

Реклама в Facebook: Използваме проследяване на реализациите и пренасочващи пиксели в Facebook рекламата, което ни позволява да събираме или получаваме информация. Може да научите повече на адрес:

Criteo: Използваме кодове за ремаркетинг, за да се регистрираме, когато потребителите виждат конкретни страници, което ни позволява да предлагаме насочена реклама в бъдеще. Можете да научите повече за позицията на Criteo относно поверителността по отношение на нейната услуга на адрес 

Като продължите да използвате уебсайта и страницата на „ПРИВÈ ФИНАНС“ ООД  , Вие приемате нашата Политика за използване на “бисквитки”.

IX. Сигурност и защита на данните

Компанията зачита поверителността на личната информация на своите клиенти и полага максимални усилия да гарантира същата, като използва най-новите технологии. Всички физически, електронни и управленски мерки са приети, за да се гарантира сигурността на нашата система. Всички данни се съхраняват и архивират на защитени сървъри в страната и чужбина. Данните, получени чрез нашите уебсайт и страница, се прехвърлят чрез технологията SSL (Secure Socket Layer), която осигурява сигурен трансфер на данни.

X. Правата на нашите клиенти и посетители относно личните им данни

За нас е важно да Ви гарантираме всички Ваши права във връзка с личните Ви данни, поради което бихме искали да Ви информираме, че съгласно приложимото право, имате следните права:

– Правото на достъп до личните данни: имате право да получите от нас, при поискване и безплатно (за едно искане годишно) потвърждението, че личните Ви данни са или не са събрани и обработени от нас заедно с цялата друга задължителна информация, предвидена от закона. Можете да упражните това право, като ни изпратите подписана от Вас писмена заявка с дата, и като посочите дали искате да Ви изпратим тази информация на определен адрес или чрез служба за кореспонденция.

– Правото на намеса в личните данни: имате право при поискване и безплатно да получите поправка, актуализиране, блокиране или заличаване на лични данни, които не отговарят на законовите изисквания, по-специално на непълни или неточни лични данни, както и преобразуването на тези лични данни в анонимни данни. Всяка от тези операции ще предполага и уведомяването на третите страни, на които са разкрити личните Ви данни за всяка от тези операции. Можете да упражните това право, като ни изпратите подписана от Вас писмена заявка с дата, и като посочите дали искате да Ви изпратим тази информация на определен адрес или чрез служба за кореспонденция.

– Правото на възражение: имате право да възразите във всеки един момент въз основа на обосновани и основателни причини според конкретната Ви ситуация срещу това каквито и да било лични данни, отнасящи се до Вас, да бъдат предмет на обработка. В случай че възражението ви е основателно, повече няма да обработваме тези данни. Също така имате право да възразявате във всеки един момент, без никаква такса и без никакво основание, срещу това личните данни, отнасящи се до Вас, да бъдат обработвани директно или да бъдат разкривани на трета страна за тази цел. Можете да упражните това право, като ни изпратите подписана от Вас писмена заявка с дата, и като посочите дали искате да Ви изпратим тази информация на определен адрес или чрез служба за кореспонденция.

– Правото да не се подчинявате на конкретно решение: имате право да поискате и да получите оттегляне или отмяна на всяко решение, което ви дава законно решение, прието изключително въз основа на обработката на личните данни, извършени чрез автоматични средства с цел да оцените някои аспекти на Вашата личност или преоценката на такова решение.

– Правото да се обърнете към съда: без каквото и да е ограничение на правото да подадете жалба до надзорния орган, имате право да се обърнете към правосъдието за защита на всички права, гарантирани от закона, които са били нарушени.

– Правото за заличаване (“правото да бъдеш забравен”): имате право да поискате във всеки един момент безплатно изтриването на Вашите лични данни, ако тези лични данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени по друг начин, и във всички други случаи, предвидени от приложимото законодателство.

XI. Продължителност на съхранение
Вашата потребителска информация и Вашите данни за услугите, към които сте проявили интерес, се съхраняват 3 години. След приключване на срока за съхранение данните се унищожават възможно най- бързо посредством унищожаването на хартиените носители чрез шредиране, а на техническия носител-чрез заличаване и изтриване на съответните файлове от компютрите на компанията.
Имате Въпроси?
свържете се с нас за консултация на +359 888 788 780